Persoonlijkheids-dynamiek

Over het eerste principe staat hier informatie. Het tweede principe bepaalt het wat. Dat wil zeggen: de focus, datgene waar iemand van nature vooral op gericht is. Heb je bijvoorbeeld de mentaal-fysieke dynamiek, dan zoek je naar visie, overzicht, waarden, de betekenis op de lange termijn (mentaal) van zaken in de concreet (fysiek) waarneembare wereld en bent je erop gericht deze (fysiek) vast te leggen.

Het eerste en tweede principe vormen samen de persoonlijkheidsdynamiek. De zes meest bekende hebben (in telegramstijl) de volgende kenmerken.

Mentaal fysiek
Onafhankelijk denken, logisch redeneren, tot essentie terugbrengen, eigen ruimte, vooruitkijken en terugredeneren

Mentaal emotioneel
Onafhankelijk positie kiezen, observeren wat er binnen groepen gebeurt, zuiver formuleren, verbinden op waarden

Emotioneel mentaal
Aanjagen, sparren over ideeën, vaste patronen doorbreken, voorwaarts stuwen, beweging, experiment, trial & error

Emotioneel fysiek
Associëren, contact maken, aanvoelen/invoelen wat er bij individuen gebeurt, bevestigen, concrete verbinding maken

Fysiek emotioneel
Samenhang zoeken, indrukken absorberen, tijd nemen, gemoedelijkheid, acceptatie, vertrekken vanuit het bestaande, systemisch denken

Fysiek mentaal
Doelgericht werken, samenhang zien, striktheid hanteren, systematiek, efficiëntie, plannen, hoofd- van bijzaken scheiden