Literatuur

De Vijf essenties van leidinggeven aan een PLG
De Vijf essenties van leidinggeven aan een PLG

De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG
Richard DuFour en Michael Fullan, uitgeverij Bazalt, januari 2015, 9789461182050

In een professionele leergemeenschap leren leraren van elkaar. Ze delen hun werkwijzen en resultaten en verbeteren zo de leerlingresultaten. Een professionele leergemeenschap werkt het beste als deze niet beperkt blijft tot één school, maar als het hele systeem verandert. Als bestuurders en schoolleiders eendrachtig optrekken om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Hoe bereik je zo’n cultuuromslag en hoe zorg je dat die systeemgerichte professionele leergemeenschap beklijft?

In dit boek bundelen de bekende onderwijswetenschappers Richard DuFour en Michael Fullan hun kennis. Tel DuFours uitgebreide ervaring met PLG’s op bij Fullans succesvolle aanpak van veranderprocessen, en het resultaat is een heldere uiteenzetting van de manier waarop leiders een PLG-proces kunnen aansturen.

Samenvatting en tip
In dit netwerk gebruiken we verschillende bronnen; de facilitators hanteren dit boekje als basis.
Van onze oud-netwerkcollega Marco Sturing, teamleider op De Populier en tevens coach leerKRACHT, kregen we deze samenvatting (PDF). Daarnaast raadt hij ons aan om Verbiest uit te nodigen.

leraren-leren-samen

Leraren leren samen
Bazalt.nl, preview bestseller Learning by doing, DuFour & DuFour, Eaker, Many

We leren het beste door te doen. Dat weten we al heel lang. Meer dan 2500 jaar geleden stelde Confucius:
“Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.”In het onderwijs zien we dagelijks het belang en de kracht van het doen. Leraren willen de leerlingen actief betrekken in echte praktijksituaties en betekenisvolle leersituaties, want dan leren de leerlingen hun kennis toe te passen. Als we weten dat door doen de leerlingen op een ander niveau leren, dan willen we toch ook dat de professionals in de scholen van hun handelen leren. Want eigenlijk zijn leraren, directies en besturen evenals de leerlingen in hun dagelijkse praktijk in een rijke en betekenisvolle leeromgeving. Leren van je handelen raakt het concept van een professionele leergemeenschap. Lees de preview (PDF).