Wat is Human Dynamics?

Human Dynamics is een procesinstrument dat helpt om op basale verschillen tussen mensen te herkennen, te begrijpen en ermee om te gaan.

Human Dynamics beschrijft de patronen (‘innerlijke bedrading’) die ten grondslag ligt aan de manier waarop we denken, voelen en handelen. Deze natuurlijke manier waarop mensen tegen de wereld aankijken, is aangeboren en wezenlijker dan wat we daarna meekrijgen vanuit onze opvoeding, cultuur, onderwijs, werk, enzovoort.

Door ons erin te verdiepen, krijgen we zicht op onze behoeften en drijfveren, en hoe en waarom die soms zo verschillen van anderen. We snappen beter waarom we vraagstukken of problemen op zo verschillende manieren benaderen. Waarom de ene persoon enthousiast wordt, terwijl op hetzelfde moment de ander juist afhaakt. Waarom we anders omgaan met tijd, met volgordes van werken en waarom we andere antennes hebben om te meten of een proces de goede kant op gaat.