Belangrijkste ideeën PLG

De belangrijkste ideeën achter een PLG zijn volgens Dufour en Fullan:

  1. Focus op het leren voor alle leerlingen. Het fundamentele doel van een school is: zorgen dat alle leerlingen op hoog niveau leren.
    De betrokkenheid van docenten hierop blijkt uit hun gedrag en handelswijzen. Bestaande praktijken, procedures en beleidsnormen van scholen moeten tegen het licht van dit doel worden gehouden. Logisch gevolg van de focus op leren van de leerlingen is dat ook docenten en andere volwassenen binnen de organisatie ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, als een vanzelfsprekend en essentieel onderdeel van hun dagelijkse werk.
  2. Een cultuur van samenwerking en collectieve inspanning om het leren van de leerlingen en de volwassenen te ondersteunen.
    Het doel kan alleen worden bereikt als docenten niet geïsoleerd hun werk doen, maar samenwerken en collectief de verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces van de leerlingen. Ze werken samen in teams, nemen samen belangrijke beslissingen, steunen elkaar en leren van elkaar tijdens de zware tocht naar cultuurverandering.
  3. Resultaatgericht werken om de praktijk te verbeteren en duurzame verbeteringen aan te sturen.
    Scholen weten pas of alle leerlingen leren wanneer docenten gericht op zoek gaan naar het bewijs dat hun leerlingen de essentiële vaardigheden en bekwaamheden verwerven. Dat doen ze door voortdurend en systematisch toezicht te houden op het leren van de leerlingen.