Human Dynamics en PLG

In de literatuur over PLG wordt het omgaan met verschillen tussen de leden van een professionele leergemeenschap niet expliciet genoemd. Het is echter de overtuiging en ervaring van het netwerk Verschillen als Kansen dat dit een wezenlijke factor is voor het slagen van ‘de missie’.

Hoe helder de uitgangspunten ook worden geformuleerd, hoe zeer ieder de noodzaak ziet en de bereidheid heeft om samen op onderzoek te gaan… verschillen zijn er altijd. Soms vullen ze elkaar fantastisch aan en is ieder blij mee, op andere momenten lopen ze elkaar in de weg of komt het tot een botsing.

Op zulke momenten is het van grote waarde om een model te hebben dat helpt om te begrijpen wat er gebeurt – en welke behoeften, drijfveren en kwaliteiten er achter het ‘lastige gedrag’ schuilgaan- en dat handvatten geeft om het proces weer een goede draai te geven.

Human Dynamics helpt om sommige eigenschappen of gedrag op waarde te leren schatten en andere niet langer te overwaarderen. Het helpt om je eigen kracht en valkuil te leren zien, je eigen toegevoegde waarde in de fases van leer- en werkprocessen beter leren zien en bewuster te leren inzetten, of juist even een stap terug te doen.

Human Dynamics geeft niet alleen een bril waardoor je verschillen beter kunt waarnemen, maar ook een taal waarmee het mogelijk wordt er met je PLG collega’s over te praten. Dit vergemakkelijkt de dialoog en helpt om de verschillende manieren van ‘zijn’ en ‘doen’ tussen jou en je collega’s te snappen en ze bewuster in te zetten in de weg naar verbetering.