Waarde van het mentale principe

Overzicht bijeenkomst 21 maart

De bijeenkomst van 21 maart staat in het teken van de waarde van het mentale principe in de PLG.

Doelstelling

uitkijken

 

Het ‘lonkend perspectief’ dat ons voor ogen staat, is: de betekenis (werking, toegevoegde waarde en eventuele valkuilen) van het mentale principe in een professionele leergemeenschap helder krijgen en recht te doen aan de essentie van dit principe in het onderwijs. 

 

Doelen die hiermee verbonden zijn, zijn:

  • de verworven inzichten integreren in de visie/het waardenmodel/plan van aanpak van de (interventure in de) eigen schoolcontext
  • de verworven inzichten verwoorden in de gezamenlijke visie/waardenmodel/plan van aanpak voor dit netwerk
  • onderzoeken en beschrijven hoe we bewuster ruimte kunnen geven aan het mentale principe in leerprocessen van leerlingen ten behoeve van de leerresultaten.

Op de netwerkbijeenkomst gaan we hiermee aan de slag.

Voorbereiding
Tijdens de eerste netwerkdag op 13-14 januari heb je via teksten, films en in de live uitwisseling met deelnemers, informatie gekregen over (onder andere) het mentale principe. Sta ter voorbereiding op de bijeenkomst van 21 maart nadrukkelijk stil bij de essentie van dit principe.

Om je denken op te frissen, op gang te helpen en je focus te scherpen, hieronder links naar informatie en een opdracht.

Opdracht 1
Bereid gezamenlijk met deelnemers/collega’s van de eigen school de presentatie voor van de interventure binnen jullie school op de netwerkbijeenkomst van 21 maart. Laat je inspireren door de kenmerken van het mentale principe en probeer de woorden te vinden die zo precies mogelijk weergeven wat je bedoelt.

Op de bijeenkomst zullen collega’s van de andere scholen jullie van feedback voorzien, ook ‘in de geest’ van het mentale principe. De facilitators begeleiden en geven waar wenselijk handvatten.

Opdracht 2
Zet de eerste mini-interventure uit binnen je school. Houd rekening met de hoofdkenmerken van de PLG en de belangrijkste ideeën achter een PLG volgens DuFour en Fullan. Verbind de theorie over PLG met de eigen interventure; zorg voor consistentie. Als hulpmiddel voor het werken met leerlingen kun je gebruik maken van de Kijkwijzers.

Opdracht 3
Elk lid van de PLG-groep bekijkt individueel en in stilte de TED talk van Susan Cain: The Power of Introverts (19 minuten).

  • Waarom dit filmpje? Omdat een aantal kenmerken van het mentale principe hier treffend tot uiting komt.
  • Waarom op deze manier (individueel en in stilte)? Om de zeggingskracht van de inhoud te versterken, door de informatie tot je te nemen op een manier die aansluit bij het mentale principe.

Klik op de foto om het filmpje te starten.

susan-cain
a. Schrijf de belangrijkste elementen uit het filmpje op.
b. Onderzoek en omschrijf, individueel of in tweetallen, de wijsheid uit deze TED-talk van dit filmpje voor:

  • het onderwijs in zijn algemeenheid
  • het bestaansrecht van dit netwerk
  • de keuzes die je maakt (of hebt gemaakt) in je schoolconcept en je eigen functioneren. Anders gezegd: ga op zoek naar je eigen overtuigingen en probeer daar vanuit distantie naar te kijken.

c. Neem je aantekeningen mee naar de netwerkbijeenkomst.