Hoofdkenmerken PLG

Het blijkt dat de term PLG nogal eens wordt gebruikt voor processen of projecten die de lading niet dekken.Een echte PLG voldoet aan een aantal criteria die het proces onderscheiden van allerlei andere initiatieven en die het verschil kunnen maken tussen goedbedoelde aanzetten en meetbaar succes.

De 6 kenmerken van een professionele leergemeenschap (DuFour, Eaker, Many, 2010) zijn:

  1. Gedeelde missie (doel), visie (richting), waarden (collectieve inzet en verplichtingen) en doelstellingen (indicatoren, tijdlijnen en targets), stuk voor stuk gericht op het leren van de leerlingen.
  2. Cultuur van samenwerken met focus op leren door iedereen.
  3. Gezamenlijk onderzoek doen naar de beste praktijkvoorbeelden en naar de huidige werkelijkheid.
  4. Actiegerichtheid: leren door te doen.
  5. Voortdurend streven naar verbetering.
  6. Resultaatgericht werken.