Interventure en PLG

Een PLG proces is toch al een interventure op zich? Ja en nee. De literatuur over PLG geeft aan dat het idealiter een veelomvattend proces is dat een systeemverandering teweegbrengt die niet alleen een vakgroep of team overstijgt, maar ook verder gaat dan een verandering op één school.

Uiteindelijk is dat waar we naar toe willen; we willen echter voorkomen dat de ambitie zo groot is dat mensen er niet aan durven beginnen. Een interventure kan een goede start zijn om met een kleine groep mensen binnen een relatief kort tijdsbestek een compact vraagstuk/probleem aan te pakken, of idee uit te werken, volgens de principes van de PLG.

Als acht scholen dat doen en daarbij bovendien ook nog eens gezamenlijk in een PLG-gekleurd netwerk met elkaar stappen zetten en leren, creëren we een aardige ‘massa’ die de grenzen van de afzonderlijke scholen overstijgt en een mooie variatie aan projecten, ervaringen en opbrengsten kan opleveren. Daarna kijken we verder.