Links

Project met 23 PLG’s 2013-2017
Website van een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestimuleerd project waaraan in totaal 23 professionele leergemeenschappen uit het hele land deelnemen. Lees meer…

Scholen als professionele leergemeenschappen, de PLG bril van Verbiest

PLGbril
EduWiki van Hogeschool InHolland met korte info over het actieplan Leraar2020, een onderzoek van Verbiest naar het COPL-project en de (bril met de) drie capaciteiten binnen een PLG: de persoonlijke capaciteit, de interpersoonlijke capaciteit en de organisatorische capaciteit.
Lees meer…


PLG Rollen en teamrollen Belbin
De EduWiki van leernetwerkeducatie van Hogeschool InHolland vat allereerst informatie samen van literatuur van Verbiest en Wegner over de rollen van leerkracht, schoolleider, student/leerling en omgeving. Daarna twee pagina’s over Belbin met achtereenvolgens het ‘Apollo syndroom’ en aansluitend hoe het wel moet: effectieve teams door te kijken naar de rollen.
Lees meer…


Begeleiding PLG processen

Website van een bedrijf dat PLG-processen begeleidt. Met informatie over het waarom, de aanpak (met ook o.a. elementen van leerKRACHT) en werkvormen (met onder andere de ons reeds bekende vissenkom). Lees meer…


Workshopverslag ‘Verbeter de impact van leraren op leren’
Frank Coert werkt met scholen vanuit de PLG principes. Op 2 A4-tjes krijg je een idee van zijn aanpak in het primair onderwijs. Lees meer…