Praktijkvoorbeelden en -rapporten

In dit submenu een aantal voorbeelden van scholen en individuen die al bezig zijn met het onderzoeken van de mogelijkheden van een PLG.

‘Ervaringen vanuit de praktijk van professionele leergemeenschappen – Achtergronden, ervaringen, tips’

PLG, Professionele Leergemeenschappen, je leest er regelmatig over. Maar wat is het precies? Wat kan het je brengen? En hoe werkt een PLG optimaal? Vragen en antwoorden die aan bod komen in deze uitgave ‘van Aeres Hogeschool Wageningen. Bedoeld voor zowel docenten als leidinggevenden in het onderwijs.

https://www.aereshogeschool.nl/nieuws/20201203-ervaringen-vanuit-de-praktijk-van-professionele-leergemeenschappen

Project Onderwijscoöperatie met 15 vo-scholen

Vijftien VO-scholen, verspreid over het hele land en divers van omvang en samenstelling, willen zich gericht ontwikkelen als ‘Professionele leergemeenschap’, vanuit een project van de Onderwijscoöperatie en de VO-raad. Ze werken drie jaar aan versterking van hun professionele kwaliteit en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Het Kohnstamminstituut volgt en onderzoekt de ontwikkeling.
Op de website krijg je een indruk van het project en de plannen en processen van de deelnemende scholen. In woorden, maar ook met een uitgebreide video (16 min.) van het Christelijk Lyceum Zeist. Bovendien is er na het eerste jaar een Tussenrapportage opbrengsten PLG gemaakt.
Lees meer…


Leergemeenschap Tiener College

Onderwijsprofessionals primair en voortgezet onderwijs bouwen aan gezamenlijk schoolconcept. Rapport over een praktijkgericht onderzoek met als doel een professionele leergemeenschap te ontwerpen, in te richten en te implementeren. Nadruk op ontwikkeling van een sturingsaanpak voor managers.
Lees meer…

‘Let’s go exploring’

is de enthousiaste strijdkreet van Martijn Sytsma, docent Sport & Bewegen op het AOC Oost, coach op Het Groene Lyceum en student Master Leren & Innoveren. Hij blogt over zijn studie waarin ook PLG passeert. Lees meer…

PLG’s in de praktijk

De faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen werkt met PLG’s. Dit filmpje geeft drie voorbeelden van professionele leergemeenschappen.

https://www.youtube.com/watch?v=gZrYMbCNvJY