Het netwerk

Verschillen als Kansen is een netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs dat bestaat vanaf 2004. Onze gezamenlijke drijfveer is het creëren van onderwijs waarin de behoeften, talenten en drijfveren van alle leerlingen optimaal tot bloei kunnen komen. We zijn ervan overtuigd dat de sleutel ligt in het vermogen van schoolleiders en docenten om recht te doen aan verschillen. Tien jaar lang is daar op veel verschillende manieren aan gewerkt en heeft het geleid tot professionele ontwikkeling van schoolleiders, verbinding tussen deelnemers en aansprekende resultaten op de scholen.

Het netwerk heeft zo een aantal jaren succesvol gefunctioneerd en zich in het vervolg op een steeds meer organische wijze verder ontwikkeld. Na een periode waarin het soms zoeken was naar thema’s voor de netwerkbijeenkomsten of zelfs twijfel was over het bestaansrecht van het netwerk, is er scherp gekeken naar: gaan we door en zo ja, met welke doelstellingen, met welke thema’s en op welke wijze? Na veel uitproberen met thema’s, locaties, gasten en werkvormen – en de nodige hoofdbrekens – werd steeds meer duidelijk dat er behoefte was aan een nieuwe rode draad en aanpak.

Het woord PLG viel en werd niet alleen onmiddellijk omarmd door de bestaande deelnemers, maar bleek ook de interesse te wekken van enkele nieuwe scholen.