Interventures en PLG

Waarom de keus om met interventures te gaan werken? Was PLG en Human Dynamics niet genoeg?

Misschien wel. De ervaring van de afgelopen jaren in dit netwerk is echter dat de opbrengsten soms teveel beperkt blijven tot de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Per school zijn er te grote verschillen in ‘wat er daarna gebeurt’ en is het draagvlak binnen de ene school veel gering dan binnen de andere.

Willen we serieus werken volgens de uitgangspunten van de professionele leergemeenschap, dan zetten we in op een systeemverandering.

Durf iets anders te doen, een andere volgorde te kiezen

OF durf juist op je natuur te vertrouwen

Durf op een andere manier te vertrouwen dan die door je natuur wordt ingegeven, of durf op een andere manier van werken te vertrouwen dan de manier die jou is voorgeschreven / is opgelegd / die heersend is in het systeem waar in je werkt

de intervanture daagt uit om een concrete situatie waar ieder iets mee wil, en urgentie bij voelt, samen aan te grijpen als uitdaging om daadwerkelijk stappen te zetten die je daarvoor niet hebt gezet. Er verandert iets dat wordt gewaardeerd door betrokkene en dat bijdraagt aan het doel van de PLG.

 

ER VERANDERT ECHT IETS DAT OOK WORDT GEWAARDEERD DOOR BETROKKENEN EN DAT BIJDRAAGT AAN HET DOEL VAN DE PLG